careerFOCUS

Kurumsal

Kariyer planlaması ve yönetimi hem bireylerin hem de işverenlerin sorumluluğundadır. Bireylerin kendi kariyer hedeflerini belirleyerek buna ulaşmak için gerekli adımları atmaları gereklidir. İşverenler de, çalışanlarının kariyer gelişimlerine destek olmak için uygun bir çalışma ortamı ve fırsatları sunmakla yükümlüdürler. Bu doğrultuda; hem bireyler hem de işverenlerin, kariyer gelişimine ilişkin beklentilerini ve ihtiyaçlarını anlamaları ve buna uygun adımlar atmaları önemlidir. Kariyer koçluğu, bu süreçlere destek olan bir koçluk türüdür.

Tatmin edici bir kariyer inşa etmek, bireysel tutkuları ve yetenekleri, kişinin anlam bulduğu, içindeki en iyiyi ortaya çıkarabildiği bir işle uyumlu hale getirmekle ilgilidir. Aynı zamanda sektörde, çalışma alanında ve organizasyonda ortaya çıkan değişikliklere karşı çevik olmak ve sürekli yeni beceriler geliştirmeyi gerektirir. Hatta iş piyasasında gündemde kalmak, kendini pazarlanabilir kılmak için kariyeri yeniden kurgulamak da gerekir.

Kariyer koçluğu ile anlamlı bir kariyer planlamak için gereken unsurlardan oluşan yol haritası üzerinde düşünerek, bireylerin kariyerlerinin sorumluluğunu üstlenmelerine yardımcı olmak hedeflenir. Böylece şirketler de çalışanlarının kariyer gelişimlerini en üst düzeye çıkarması ve hedeflerine ulaşması için ortam sağlar ve fayda elde ederler. Bu süreç, kişinin daha tatmin edici bir iş yaşamı sürdürmesine yardımcı olurken, işverenler için de çalışanların potansiyelini keşfetmek ve onları şirkette tutmak açısından önemlidir.

Kariyer koçluğu, her seviyede çalışan için uygundur. Grup programlarının temel çalışma yöntemi, katılımcıların farkındalığını artıran ve onları düşünmeye yönlendiren koçluk modelleridir. İnteraktif uygulamalar ve grup çalışmaları ile kavramların özümsenmesi sağlanır.

Koçluk çalışmaları farklı şekillerde yürütülebilir:
1-1 Koçluk
 • 1-1 görüşmelerle yürütülür.
 • Görüşmeler 45 dakika veya 1 saat sürer.
 • Harrison Assessments değerleme sistemi raporları ve belirlenen diğer ihtiyaçlara göre odak alan ve hedefler belirlenir.
 • İki haftada bir; 4-6-8 görüşme şeklinde yönetilen bu programlar, haftalar arasında e-posta veya telefon ile ek destek ve takip de sağlar.
Grup Koçluğu
 • 2,5-3 saat süren oturumlar şeklinde yürütülür.
 • Programın içeriğine göre 3 veya 4 oturum yapılır.
 • Harrison Assessments değerleme sistemi raporları kullanılır.
 • En fazla 16 kişinin katılımı ile sınırlıdır.
Sohbet Toplantısı / İnteraktif Seminer / Webinar
 • 1-1,5 saat civarında süren çalışmalardır.
 • Katılımcı sayısında sınır yoktur.
Konular ve Programlar
 • Kariyer yolculuğunda direksiyona geç
 • Kendini tanı ve kişisel markanı oluştur
 • Yeni mezun yetenekler için iş hayatına hazırlık-MAGIC Programı
 • Kadın yetenekler için kariyer yönetimi