Kurumsal olarak koçluktan nasıl faydalanabilirsiniz?

Kurumsal

Her ne kadar koçluk kişinin kendisine odaklanan, bireysel potansiyel ve iyi olma halini en üst düzeye çıkarmak için çalışan bir süreç olsa da; doğrudan ve dolaylı olarak kişinin çevresini de etkilediği yadsınamaz. Hele ki; iş dünyası ve organizasyonlar söz konusu olduğunda.

Günümüz kurumsal dünyasında birçok şirket çalışanlarına, yöneticilerine, takımlarına koçluk aldırıyor. Yolun daha çok başında olunulsa da koçluğun sağladığı katkı günden göne artarak görünmeye devam ediyor. Şirketler farklı koçluk alanları ve hizmetleri sunarak ne tür fırsatlar elde edebileceklerini fark ediyor.

Koçluk, liderlerin ve çalışanların performansını ve bağlılığını artırmak, hedeflere ulaşılmasını sağlamak, iş süreçlerini optimize etmek ve şirketlerin genel olarak daha verimli ve başarılı olmasını sağlamak için önemli bir yaklaşım. Ayrıca, kişisel ve profesyonel gelişimine katkıda bulunarak başarının sürdürülebilirliğini artırıyor.

Hızlı değişen dünyada iş yapış şekillerini ve çalışma ortamlarını bu değişime adapte ederken, çevik bir şekilde yönetebilmek de artık çok önemli. Bu da her seviye ve fonksiyonda farklı beceri ve yetkinlikler geliştirmek anlamına geliyor. Dahası çalışanların iyi olma halini koruyabilmek artık şirketler için her şeyden önemli hale geliyor.

Tüm bunlar kurumsal koçluk hizmetlerinin değer yaratabileceği alanlar. Üstelik yönetimin farklı seviyesindeki liderler, tüm çalışanlar ve ekipler koçluktan faydalanabilir. Ben de bireylere kariyer, liderlik ve ebeveynlik alanlarında koçluk yaparken; onları ihtiyaçları doğrultusunda desteklemenin organizasyonel gelişimin anahtarı olduğuna inanıyorum.

Bu çerçevede sunabileceklerim arasında yer alanlar;

  • Çalışanlara ve liderlere yönelik 1-1 yönetici, ebeveyn ve kariyer koçluğu
  • Liderlik gelişimine yönelik grup koçluğu çalışmaları ve ihtiyaca özel programlar
  • Doğum izninden sonra işe dönen kadınlara yönelik koçluk
  • Çalışan anne babalar için 1-1 ve grup koçluğu, atölye çalışmaları ve seminerler
  • Ekiplerin daha uyumlu ve verimli çalışmasına yönelik takım koçluğu

İşyerinde ebeveynleri desteklemek ve bu vizyonu paylaşan şirketlerle çalışmak konusunda tutkuluyum. İnanıyorum ki; kuruluşlar daha aile dostu hale geldikçe ve kadınları güçlendirdikçe; iş ortamı muazzam bir şekilde gelişecek. Bu nedenle şirketlere iş/yaşam ihtiyaçlarının entegrasyonunu teşvik eden kurumsal kültürler geliştirme konusunda danışmanlık yapıyorum.

Daha detaylı görüşmek, organizasyonunuzun ihtiyaçlarına yönelik ne tür koçluk yaklaşımları sunulabilir anlamak ve sorularınıza cevap bulmak isterseniz aramanız yeterli.
leader focus
01
Kurumsal lider / yönetici koçluğu hakkında daha detaylı bilgi için...
DETAYLI BİLGİ
parent focus
02
Kurumsal anne baba koçluğu hakkında daha detaylı bilgi için...
DETAYLI BİLGİ
career focus
03
Kurumsal kariyer koçluğu hakkında daha detaylı bilgi için...
DETAYLI BİLGİ