leaderFOCUS

Kurumsal

Organizasyonların başarısı, liderlerinin performansına yakından bağlıdır. Etkili liderlik sadece doğru becerilere sahip olmakla değil, aynı zamanda doğru zihniyet ve tutumları benimsemekle de ilgilidir. Yönetici koçluğu programları, her seviyedeki liderin farkındalıklarını artırmaya ve potansiyellerini tam olarak ortaya koymalarına yardımcı olur.

Yönetici koçluğu programları, kuruluşların ve liderlerinin ihtiyaçlarına göre uyarlanır. Odak alanları belirlemek, gelişim hedeflerini koymak ve bu hedeflere ulaşmak için bir yol haritası oluşturmak için liderlerle birlikte çalışılır.

Koçlukla sağlanabilecek gelişimler;

 • Liderlik becerileri ve performansında gelişme
 • Organizasyonel değişikliklere uyum, yön gösterme ve başarıya ulaşma becerisinde artış
 • Kuruluş genelinde iyileşen etkileşim, iletişim ve etki yaratma
 • Ekip uyum, motivasyon, bağlılık ve performansında artış
 • Net liderlik vizyonu oluşturma ve stratejik düşünme / karar alma becerilerinde gelişme
 • Daha etkili iş özel yaşam entegrasyonu

Koçluk her seviyede lider için fayda sağlar: yeni mezun yetenekler, liderliğe yükselen yöneticiler, orta ve üst düzey liderler. Ayrıca kadın lider adayı yetenekler ve her seviyede kadın liderlere özel programlar da oluşturulabilir.

Grup programlarında da temel çalışma yöntemi, katılımcıların farkındalığını artıran ve onları düşünmeye yönlendiren koçluk modelleridir. İnteraktif uygulamalar ve grup çalışmaları ile kavramların özümsenmesi sağlanır.

Koçluk çalışmaları farklı şekillerde yürütülebilir:
1-1 Koçluk
 • 1-1 görüşmelerle yürütülür.
 • Görüşmeler 45 dakika veya 1 saat sürer.
 • Harrison Assessments değerleme sistemi raporları ve belirlenen diğer ihtiyaçlara göre odak alan ve hedefler belirlenir.
 • İki haftada bir; 8-10 görüşme şeklinde yönetilen bu programlar, haftalar arasında e-posta veya telefon ile ek destek ve takip de sağlar.
Grup Koçluğu
 • 2,5-3 saat süren oturumlar şeklinde yürütülür.
 • Programın içeriğine göre 3 veya 4 oturum yapılır.
 • Harrison Assessments değerleme sistemi raporları kullanılır.
 • En fazla 16 kişinin katılımı ile sınırlıdır.
Sohbet Toplantısı / İnteraktif Seminer / Webinar
 • 1-1,5 saat civarında süren çalışmalardır.
 • Katılımcı sayısında sınır yoktur.
Konular ve Programlar
 • Terfi veya yeni göreve hazırlık
 • Liderlik ve insan yönetimine giriş
 • Orta düzey liderlik: Strateji ve icra arasındaki dengede potansiyelini ortaya koymak
 • Dayanıklı liderler – dayanıklı ekipler
 • Liderler için koçluk becerileri
 • Liderlik koltuğunda kadın olmak
 • İş ve özel yaşam entegrasyonu
 • Uyumlu ve verimli çalışan ekipler için takım koçluğu
 • Şirkete özel programlar